MENU

Privacy

Privacy

In deze Privacyverklaring legt Stichting Concreet Onderwijsproducten, gevestigd te Harderwijk op Ceintuurbaan 2 met KvK-nummer 64494764 (hierna te noemen: Concreet) uit welke persoonsgegevens Concreet verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Persoonlijke gegevens die aan Concreet worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht is. Concreet houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van uw rol als auteur bij Concreet leggen wij persoonsgegevens vast die u aan ons heeft verstrekt. Het gaat dan onder andere om naam, (mail)adres en overige contactgegevens en rekeningnummer. Als u contact heeft met Concreet via e-mail, dan leggen wij deze gegevens vast. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

Concreet gebruikt uw gegevens onder andere voor:
- e-mailverkeer rondom uw rol als auteur
- het uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met uw rol als auteur
- uitbetaling van vergoedingen/facturen
- het voldoen aan wet- en regelgeving

Uw gegevens zijn ook zichtbaar voor de externe partij waaraan wij onze financiële administratie hebben uitbesteed. Met deze organisatie hebben wij een geheimhoudingsverklaring afgesloten. In het kader van de AVG zullen wij deze organisatie ook een verwerkersovereenkomst toesturen.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van uw rol als auteur.

U hebt verder de mogelijkheid om de website van Concreet te bezoeken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen door cookies uit te zetten. Onze website maakt bovendien alleen gebruik van functionele cookies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in/of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt contact opnemen met Concreet Onderwijsproducten door een e-mail te sturen naar: info@concreetonderwijsproducten.nl 
Ook kunt u hier terecht met een klacht.

Concreet kan wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. Wij verzoeken u daarom deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen op onze website concreetonderwijsproducten.nl.